Photo challenge 2018

Johan B. Widéen

- MY FOCUS ON PHOTOGRAPHY -

Fotoutmaningen 2018

Jag och kompisen Jörgen har kommit överens om att forsätta Fotoutmaningen även 2018. Planen ser annorlunda ut jämfört med 2017 då vi visserligen inte tänker att det blir färre bilder totalt sett. Däremot har vi åtta mindre projekt som sprids ut över året. Vi lade även till lite tematiska bilder som nästan är svåra att undvika. Listan på projekten ser ut så här:


 1. Fyra årstider från samma plats
 2. Stockholmsbilder, vackra. Fem bästa
 3. Stockholmsbilder, fula. Fem bästa
 4. Slott/Herrgårdar. Fem bästa
 5. Stockholmsbilder, vatten. Fem bästa
 6. Djur/Insekter. Fem bästa
 7. Annan del av Sverige. Fem bästa
 8. Natur. Fem bästa


Övriga bilder är i stil med årstidsbilder, semesterbilder eller högtidsbilder. För att krydda anrättningen har vi kastat in en tävling där vi ser vem av oss som lyckas få ihop flest fordon (motorfordon, bilfabrikat eller bilmodeller), A-Z. Gå till Galleri


The photo challenge 2018

Me and my friend Jörgen has decided to continue with the Photo challenge even in 2018. The plan looks different from 2017, but we do not think there will be fewer pictures in total. On the other hand, we have eight smaller projects spread throughout the year. We also added some thematic images that are hard to avoid. The list of projects looks like this:


 1. Four seasons from the same place
 2. Stockholm pictures, beautiful. Five best
 3. Stockholm pictures, ugly. Five best
 4. Castles/Mansions. Five best
 5. Stockholm images, water. Five best
 6. Animals/Insects. Five best
 7. Other parts of Sweden. Five best
 8. Nature. Five best


Other images are such as seasonal photos, vacation or holiday pictures. To season this dish we have thrown in a competition to find out who of us both will be able to shoot the most vehicles (motor vehicles, car manufacturers or car models), A-Z. Go to Gallery

Tema fyra årstider/Four seasons theme

 

Punkt nummer ett här ovan innefattar att ta fyra bilder från samma plats under de fyra årstiderna. Här har jag t.o.m. försökt ta från exakt samma punkt vilket inte är så enkelt som det låter. Vinter, sommar och höst hänger ihop ganska bra men våren misslyckades jag med i jämförelse med de andra årstiderna.

 

The first point here above is about taking four pictures from the same place during our four seasons. I even tried to take from the exact spot which is not as simple as it sounds. Winter, Summer and Autumn aligns rather well but in comparison with the other seasons, I failed with Spring.

Tema högtider/Holidays theme

 

Årets första bild på temat högtider är, föga förvånande, Nyårsafton och den rutan är ikryssad med denna 101-bildsstapel som togs på stativ med min Nikon D7000/Nikkor 16-85 mm DX från min balkong. Den andra bilden kommer från i påskas och den tredje är från Midsommarafton.

 

The first picture of the year is, unsurprisingly, New Year eve and that box is checked by this 101 picture stack taken on a tripod with my Nikon D7000/Nikkor 16-85 mm DX from my balcony. The second is take during eastern and the third is from Midsummer's eve.

Tema: fula Stockholm/Ugly Stockholm theme


Ett av de tema vi valt skall vara fem bilder från Stockholms fulaste platser. Det är dock lättare sagt än gjort då mitt kära Stockholm är vackert i mina ögon. Här har jag fyra bilder som ska representera det fula.


One of the themes we've chosen is supposed to be of Stockholm's ugliest places. That's easier said then done since my beloved Stockholm is beautiful in my eyes. Here we have four pictures which will represent the ugly.

Tema: Årstider/Seasonal theme


Ett annat tema som jag hittade när jag tittade i vår "regelbok" var årstider. Det kan vara att jag blandat ihop detta tema med den bildsekvensen som skall vara bilder på de fyra årstiderna där de är tagna från samma plats. Även om jag nu gjort fel, så är det harmlöst och ingen skada är skedd.


Another theme that I found when I looked at our "rulebook" was seasons. It may be that I confused this theme with the image sequence that will be pictures taken of the four seasons where they are taken from the same spot. Even if I've done it wrong, it's harmless and no harm's done.