jbwideen.se

Johan B. Widéen

- MY FOCUS ON PHOTOGRAPHY -

Min hemsida

Med fokus på min stora hobby, fotografering


Jag har haft en hemsida i olika former sedan 1998, men denna gången jag har bytt fokus för hemsidan från att vara bara en personlig webbsida utan något egentligt innehåll till att istället visa mina bilder. Tidigare var själva webbsideskapandet ett resultat av min skaparglädje. Under senare år har fotografering tagit en större del av mitt liv och jag vill publicera mina bilder på ett mer personligt sätt än på t.ex. facebook.


Fotoutmaningen är 2018 under sitt andra år. Medan det år 2017 handlade om att publicera minst en bild per vecka enligt ett fördefinierat tema, ändrades det för 2018 för att uppfylla små projekt under året.


Detta är alltså min alldeles egen hemsida, därav adressen JBWideen.se som ska utläsas Johan Björn Widéen.


För ett tag sedan kom jag över domänen www.wideen.se efter ha väntat i många år på att den blir ledig.

My website

With focus on my great hobby, photography


I've had a website in different shapes since 1998 but for this time around I've changed focus for it from being just a personal web page with no actual content to emphasize instead on my pictures. Previously, it was creating websites in itself that was the result of my creativity. In recent years photography has taken a larger part of my life and I want to publish my pictures in a more personal way than on facebook for instance.


The Photo challenge is in 2018 in its second year running. While it in 2017, was about publishing at least one image per week according to a predefined theme, it's for 2018 changed to fulfill small projects during the year.


So, this is my very own website, hence the address JBWideen.se which should be read as Johan Björn Widéen.


A while ago I accuired the top domain www.wideen.se when it got available after many years of waiting.


Latest update 2018-11-03